Slider1

Slider2

Slider3

Predkladáme mesačne výsledky hospodárenia spoločnosti aj s požadovanými analýzami. Sme poistení na zodpovednosť za škodu do výšky 66 000 EUR.

Účtovníctvo

Účtovnícke činnosti zahŕňajú nasledovné:

Vedenie účtovníctva
Spracovanie mzdovej agendy
Kompletný ekonomický servis

Viac info...

Audit

Audit účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov, po uplynutíroka – štatutárny audit – obchodnýchspoločností, družstiev, príspevkových organizácií a účtovných jednotiek, ktorénie sú založené za účelom podnikania.

Viac info...

Poradenstvo

Poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky, daňová optimalizácia a plánovanie ,pomoc pri daňovej registrácii, finančné analýzy, vypracovanie koncernových formulárov podľapožiadaviek materskej spoločnosti, spracovaniepodkladov pre peňažné ústavy.

Viac info...

Naši Klienti

Referencie

We offer services essay writer with very secure payment methods.