O nás

Audítorská spoločnosť TATRAAUDIT s.r.o. vznikla v roku 1995 (licencia č. 73). Počas svojho pôsobenia si vybudovala stabilné postavenie na slovenskom trhu. V roku 2005 sa s cieľom špecializácie pri poskytovaní služieb transformovala na spoločnosť TATRAAUDIT Bratislava s.r.o.(licencia č. 293).

Skupina podnikov TATRAAUDIT má vlastných interných a externých pracovníkov z radov skúsených audítorov, asistentov audítora, účtovníkov, daňových poradcov a ďalších odborných konzultantov a právnikov, ktorí sú prizvaní k riešeniu špecifických problémov. Spoločnosť spolupracuje s vybranými daňovými poradcami a daňovými odborníkmi, ktorí sa venujú špeciálnym daňovým otázkam.

Podstatou snahy odborného tímu je poskytovať služby najvyššej kvality založené na profesionalite a etike, s cieľom odbremeniť našich klientov a poskytnúť kvalitnú podporu  pri maximalizácii ich ziskov. Naša spoločnosť disponuje dostatočným zdrojom poistných záruk pri výkone svojej činnosti.

Výhodou je vysoká odbornosť, flexibilita a vysoké osobné nasadenie, s ktorým hľadáme konkrétne riešenia pre potreby našich klientov. Vyjadrením spokojnosti našich klientov je naša dlhoročná spolupráca a získavanie nových zákazníkov na základe ich odporúčaní.

Odborný tím vedú doc. Ing. Ján Mázik, CSc. a Ing. Zuzana Klimentová, CSc., ktorí sa zaoberali účtovníctvom 15 rokov na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, prednáškovou a publikačnou činnosťou a pôsobením v hospodárskej praxi v oblasti poradensko-konzultačnej činnosti a audítorstva.

Pri zavádzaní novej metodiky účtovania a v súvislosti s harmonizáciou slovenských právnych noriem s normami EÚ sa stali poprednými implementátormi nových metód a postupov účtovania v slovenskej praxi formou školení, prednášok a aktívnou činnosťou v hospodárskej praxi. Sú autormi radu publikácií z oblasti účtovníctva podnikateľských subjektov a manažérskeho účtovníctva.

Správa o transparentnosti

If it is about giving you the format and templates everybody could check here here so that you can do your health informatics homework by yourself the same way you use our cv template we will also do this.