O nás

Audítorská spolo��nosť TATRAAUDIT s.r.o. vznikla v roku 1995 (licencia č. 73). Počas svojho pôsobenia si vybudovala stabilné postavenie na slovenskom trhu. V roku 2005 sa s cieľom špecializácie pri poskytovaní služieb transformovala na spoločnosť TATRAAUDIT Bratislava s.r.o.(licencia č. 293).

Skupina podnikov TATRAAUDIT má vlastných interných a externých pracovníkov z radov skúsených audítorov, asistentov audítora, účtovníkov, daňových poradcov a ďalších odborných konzultantov a právnikov, ktorí sú prizvaní k riešeniu špecifických problémov. Spoločnosť spolupracuje s vybranými daňovými poradcami a daňovými odborn��kmi, ktorí sa venujú špeciálnym daňovým otázkam.

Podstatou snahy odborného tímu je poskytovať služby najvyššej kvality založené na profesionalite a etike, s cieľom odbremeniť našich klientov a poskytnúť kvalitnú podporu  pri maximalizácii ich ziskov. Naša spoločnosť disponuje dostatočným zdrojom poistných záruk pri výkone svojej činnosti.

Výhodou je vysoká odbornosť, flexibilita a vysoké osobné nasadenie, s ktorým hľadáme konkrétne riešenia pre potreby našich klientov. Vyjadrením spokojnosti našich klientov je naša dlhoročná spolupráca a získavanie nových zákazníkov na základe ich odporúčaní.

Odborný tím vedú doc. Ing. Ján Mázik, CSc. a Ing. Zuzana Klimentová, CSc., ktorí sa zaoberali účtovníctvom 15 rokov na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, prednáškovou a publikačnou činnosťou a pôsobením v hospodárskej praxi v oblasti poradensko-konzultačnej činnosti a audítorstva.

Pri zavádzaní novej metodiky účtovania a v súvislosti s harmonizáciou slovenských právnych noriem s normami EÚ sa stali poprednými implementátormi nových metód a postupov účtovania v slovenskej praxi formou školení, prednášok a aktívnou činnosťou v hospodárskej praxi. Sú autormi radu publikácií z oblasti účtovníctva podnikateľských subjektov a manažérskeho účtovníctva.

Správa o transparentnosti