Poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

  • poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
  • daňová optimalizácia a plánovanie
  • pomoc pri daňovej registrácii
  • finančné analýzy
  • vypracovanie koncernových formulárov podľa požiadaviek materskej spoločnosti
  • spracovanie podkladov pre peňažné ústavy.
  • Kompletný servis pri zakladaní nových spoločností aj zahraničných

How our health informatics homework help works we are bent on working for you, so we schedule our tutorials so that you can get it when you are proessaywriting.org/ ready for it.