Poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

  • poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
  • daňová optimalizácia a plánovanie
  • pomoc pri daňovej registrácii
  • finančné analýzy
  • vypracovanie koncernových formulárov podľa požiadaviek materskej spoločnosti
  • spracovanie podkladov pre peňažné ústavy.
  • Kompletný servis pri zakladaní nových spoločností aj zahraničných

you could try here