Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

 • mesačné spracovanie účtovných dokladov klienta do výstupnej zostavy
 • vypracovanie štatistických výkazov a mesačných, resp. štvrťročných daňových priznaní k DPH
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmov

Mzdová agenda

 • spracovanie miezd zamestnancov klienta
 • výpočet dane z príjmu zo závislej činnosti
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • výpočet zdravotného a sociálneho poistenia
 • spracovanie výkazov pre poisťovne
 • vystavovanie prevodných príkazov na prevod miezd zamestnancov.

Kompletný ekonomický servis

 • Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie.
 • Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol a poskytujeme pracovníkom kontrolných orgánov informácie o svojej činnosti pre klienta.
 • Pre klienta zabezpečujeme po dohode doručenie výkazov do sídla klienta prípadne priamo na príslušné inštitúcie a doručenie dokladov na spracovanie do sídla spoločnosti.

You only need to fill our service form online and we will reply you with the steps you should take to https://pro-academic-writers.com/ get the homework done.